Tri-Cut

Til grovere græs og stenet terræn. Meget synlige, udskiftelige plastplejler, der er sikre at anvende omkring træer og buske.