Du bør efterse motorsaven jævnligt, så den altid fungerer optimalt og effektivt. Den mere banale vedligeholdelse kan du selv klare ved at følge servicepunkterne nedenfor. Sikkerhedsdetaljerne bør du efterse, hver gang du bruger saven (punkt 1 - 5).

1. Kædebremse - Rengør den, og kontrollér, at den fungerer korrekt.
2. Komblingsdæksel - Rengør bremsebåndet til kædebremsen.Udskift bremsebåndet, hvis det er beskadiget eller meget slidt.
3. Gashåndtag - Kontrollér, at gasspærren fungerer, og at den ikke er beskadiget.
4. Kædefanger - Kontrollér, at den er hel og ikke har løsnet sig. Udskift kædefangeren, hvis den er beskadiget.
5. Stopkontakt - Kontrollér, at den fungerer ordentligt.
6. Revner - Kontrollér, at der ikke er opstået revner og sprækker i sikkerhedsdetaljer og andre komponenter på motorsaven. Udskift dem, hvis de kan sætte sikkerheden over styr. Spørg den nærmeste forhandler, hvis du er i tvivl.
7. Skruer og møtrikker - Kontrollér jævnligt, at ingen skruer og møtrikker har løsnet sig, specielt på lydpotten.
8. Startapparat - Rengør luftindtag, kontrollér funktion og slid.
9. Kæde - Sørg for, at kæden er skarp, og kontrollér kædespænding og kædens tilstand.
10. Sværd - Rengør smøringsåbning og kædespor. Sværdet bør vendes jævnligt, så det slides mere jævnt. Fil også grater væk med en fladfil.
11. Sværd- og kædesmøring - Kontrollér funktionen.
12. Luftfilter - Rengør luftfilteret i en mild sæbeopløsning. Hvis motorsaven er udstyret med centrifugalrensning (Air Injection), behøver du ikke rense filteret lige så ofte.
13. Cylinder - Rengør mellem kølefangerne med jævne mellemrum for at bevare motorens kølefunktion.
14. Svinghjul - Rengør ventilatorbladene, så ventilations/kølingsfunktionen opretholdes.
15. Kobling - Smør koblingslejet via åbningen i krumtapakslen (på visse modeller) eller direkte på lejet (ander modeller).
16. Brugsanvisning - I brugsanvisningen til motorsaven kan du finde flere oplysninger om service og vedligeholdelse. Tag kontakt til forhandler, når der kræves mere omfattende service.

Husqvarna motorsav

Husqvarna motorsav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse af skæreudstyret

 

Brug arbejdshandsker, når du efterser motorsavens skæreudstyr.

Kædestramning - Se efter, om kæden er korrekt strammet. En slap kæde kan hoppe
af sværdet og beskadige saven. Du kan også selv komme til skade. Hvis kæden er strammet alt for hårdt, slider det unødigt på sværdet. En korrekt strammet kæde skal ikke hænge under sværdet. Kædestramningen er korrekt, når kæden er i kontakt med sværdets underside,
og du stadig nemt kan trække den rundt med hånden (Se billedet ovenfor).

En skarp kæde - Kæden skal altid være skarp, så du kan save sikkert, effektivt og med god præcision. Det er nemt at få kæden skarp med Husqvarnas filmål, hvis du følger instruktionerne på de næste sider.

Hvor ofte skal kæden files? - En savkæde bliver sløv efterhånden, også selv om du har været forsigtig og undgået genstande, som sløver kæden (sten, jord m.m.). Hvis du kommer til at save i sten, kan kæden ikke bruges, men skal files med det samme. Hvis du bruger motorsaven en stor del af dagen, er det passende at skærpe kæden med et par træk med filen, hver gang du tanker op. Det er lettere at file lidt, men ofte, end at vente længe mellem hver gang. Desuden opnår du bedre præcision, og arbejdet bliver mere effektivt.

Kædetype - Brug altid den type sværd og kæde, der anbefales af producenten. Tabellen viser de mest almindelige kædetyper og rundfilstørrelser til Husqvarna kæder og tilsvarende Oregon kæder.

Husqvarna motorsav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husqvarna motorsav

 

 

 

 

 

 

 

 

Filing af kæden

 

Motorsaven og sværdet bør spændes fast i en position, så du opnår god stabilitet og har begge hænder fri til filningen. Det er lettest, hvis du kan bruge en skruestik på en bænk og spænde saven fast dér. Aktivér kædebremsen for at sikre kæden.

Husqvarna motorsav kæde

 

 

 

Vinkler på savtanden

Savtænderne på kæden skal files efter tre forskellige vinkler: filevinklen, stødvinklen og ægvinklen. Vinklerne varierer afhængigt af din kædetype. Hvis du bruger et filmål, behøver du ikke tænke på de forskellige vinkler for at få et godt resultat. Følg bare vejledningen, så får du de rette vinkler på savtænderne.

Husqvarna motorsav

 

 

 

1. Start med savtænderne. Brug den rundfil og det filmål, som er beregnet til den type kæde, du har.
2. Sæt filmålet på kæden. Pilene på filmålet skal pege i kædens rotationsretning (mod næsehjulet). Sørg for, at målet ligger ind mod kæden.
3. Fil med begge hænder. Læg filen i en vinkel på 90 grader mod rullerne på filmålet. Filen skal hvile mod rullerne. Filevinklen bliver da 25-35 grader afhængigt af kædetypen. Fil savtaden med jævne bevægelser væk fra dig selv.
4. Fortsæt derefter med at file hver anden tand. Hver enkelt savtand skal files, så den bliver skarp. Det er vigtigt, at alle savtænder bliver lige lange.
5. Når du er færdig med at file alle savtænderne fra den ene side, løsner du skruestikken, så du kan vende sværdet og sætte det fast igen.
6. Derefter filer du savænderne på samme måde fra den modsatte side.

 

 

Frihåndsfilning

 

Hvis du allerede mestrer filningen, kan du også file uden filmål. Pas på, at du bevarer de oprindelige vinkler på savtænderne. For at være sikker på, at du beholder den rette vinkel og dybde på savtænderne, anbefales det trods alt, at du bruger filmålet, selv om du har filet på fri hånd nogle gange. Ungå at file, så du får noget, der minder om en krog. Så bliver kæden for "aggressiv". Det betyder, at saven udsættes for unødvendig belastning og du for øgede vibrationer.

 

Udskift kæden

 

Det er på tide at udskifte kæden, når den længste del af savtanden er kortere end 4 mm, eller hvis du opdager revner og sprækker.

 

Ryttere

 

Højdeforskellen mellem rytteren og spidsen på tanden afgør, hvor meget savtanden kan save. Det fungerer omtrent som en høvl. Når høvlen er indstillet med minimalt skærestål, tager høvlen kun meget lidt træ. Det samme sker med savkæden, hvis afstanden mellem rytteren og spidsen på tanden er for lille. Det er heller ikke godt, hvis rytteren files for meget ned. Så skærer tanden for dybt i træet. Savningen bliver da mere aggressiv med høje vibrationer som resultat. Kastrisikoen øges, og motorsaven udsættes for unødig belastning.

Filning af kæde på motorsav

Ryttere på en motorsav

 

 

 

 

 

 

Filning af rytterne

 

Det anbefales, at du filer rytterne, efter at du har filet savtænderne 3 - 5 gange ved normal slitage. Efter filning efter stenpåsavning, hvor du har filet meget på hver enkelt savtand, skal du også file rytterne. På målet til rytterne står der "soft" and "Hard". "Soft" står for blødt træ (nåletræ) og "hard" for frosset og hårdt træ (løvtræ).

Hvis rytterne files efter "Hard", tager den enkelte tand lidt mindre træ, end hvis der files efter "Soft". Når tømmeret er hårdt, kan man ikke save lige så meget træ ad gangen som ved blødt tømmer. Målet på rytteren varierer efter kædetypen.

Filning af rytter på Husqvarna motorsav

 

 

 

1. Læg målet på, og hold det fast med den ene hånd. Vælg "Soft" eller "Hard", afhængigt af hvilket tømmer du skal save i. Højden variererer efter kædetypen.
2. Hold fladfilen i den anden hånd, og fil rytteren, til filen når ind til målet.
3. Fortsæt derefter med at file alle rytterne på kæden. Målets placering varierer med højre- og venstrefilet savtand.

Filning af savkæde Husqvarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filning af savkæden i skoven

 

Det er vigtigt, at du har et stabilt underlag, og at du kan holde saven fast, når du filer. Her er nogle eksempler på, hvad du kan gøre. Brug den metode, der passer dig bedst. Det vigtige er, at du altid her en skarp kæde, der gør arbejdet lettere.

1. Det er lettest at bruge en speciel klemme eller klo til filning. Slå den fast i en stub eller en stok, og sæt sværdet fast som i en skruestik. Fil som angivet i instruktionerne.
2. Brug et mindre træ. Læg et lodret indstik i passende arbejdshøjde til filning. Pas på, at du ikke risikerer kast, når du lægger indstikket. Sluk for motoren, og før sværdet ind i indstikket. Fastgør sværdet ved at stikke kombinøglen ind mellem sværdet og savsporet.
3. Brug et mindre træ. Skær træet over i passende arbejdshøjde til filning. Sav et spor i stubben, ca. en sværdbredde dybt. Sav et skråt spor nenden for snittet i stubben på den side, hvor savkroppen skal være. Stik en tømmerkrog ind i sporet, og brug krogens håndtag som støtte til motorsaven.
4. Denne metode kan du bruge, hvis du kan file med bøde højre og venstre hånd. Sæt dig overskrævs på en træsamme. Hold savkroppen fast mellem lårene. Læn dig ind over motorsavskroppen, og støt underarmene mod lårene. Fil først alle savtænder på den enen side med det samme filgreb. Skift derefter til den anden hånd, og fil den anden side.
5. Filning med højre hånd, som angivet i punkt 4. Når du har filet alle savtænderne til den ene side og det efter denne metode er på tide at skifte til venstre hånd, lader du i stedet saven ligge skråt ind mod en stub eller tømmerstok. Tryk højre ben mod motorkroppen, så saven holdes fast. Fil resten af savtænderne på den anden side, som angivet i instruktionerne.

Husqvarna motorsav