Buskrydder professionel

Jordbrug, skov og mark-.jpg


 Professionelle buskryddere

- Komfortable, holdbare og højtydende professionelle maskiner

- Til skov- og landskabsplejere og vedligeholdelse af vejanlæg

- Til slåningsarbejder på større arealer

- Til snitte- og savearbejde i skoven

- Til fjernelse af krat og vildnis