Buskrydder benzin

Jordbrug, skov og mark-.jpg Benzindrevne buskryddere

- Meget robust, kraftfuld og med stor trækkraft

- Til fritskæring omkring kulturtræer

- Til slåning på større markarealer

- Også egnet til krat og buskads

- Til fjernelse af ukrudt